Oudervereniging


Samen met het onderwijsteam zet de oudervereniging zich in om speciale activiteiten op school extra feestelijk te maken voor de kinderen.
Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de kerstviering en Carnaval.

De oudervereniging is volgens een huishoudelijk reglement samengesteld. Het bestaat uit een dagelijks bestuur en acht ouderraadsleden, gekozen uit de jaarlagen. De oudervereniging heeft de samenwerking met leerkrachten vooral op de klassen- en schoolorganisatie. Samen kunnen we meer voor de kinderen!

De oudervereniging vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we allerlei praktische aangelegenheden. Na de informatieavond in het begin van het schooljaar zijn ook de 'contactouders' bekend per groep. De contactouder heeft contact met de leerkracht om praktische zaken mee te te regelen (met hulp van meer ouders) bij feestjes, uitjes of een schoolreis.
 
Het bestuur van de oudervereniging wordt om de twee jaar gekozen.
U kunt de oudervereniging bereiken via ov@dekomeetmalden.nl 

Algemene Ledenvergadering op maandag 15-11-2021, 20.00 uur:
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering


Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 28 november 2016.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 21 november 2017.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 27 november 2018.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 19 november 2019.pdf
Notulen ALV Oudervereniging de Komeet - 10 november 2020.pdf