Schoolgids


De schoolgids is opgesteld voor (nieuwe) ouders. Het doel van de schoolgids is om schriftelijk meer informatie te geven over onze school. In de schoolgids staan data, doelstellingen, werkwijze en organisatie van basisschool de Komeet beschreven.
 
Ouders en school zijn partners in de opvoeding van kinderen. We spannen ons samen in voor de best mogelijke ontwikkeling van kinderen. Wij onderhouden daarom graag een goed contact met ouders, ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het daarom ook prettig als u goed op de hoogte bent van onze bijdrage aan die ontwikkeling.


Schoolgids basisschool de Komeet 2022-2023