Leerplicht en verlof


Wilt u verlof aanvragen van school? Gebruikt dan het onderstaande formulier.
Voor verlof van school gelden de regels van de leerplicht. Een verlofaanvraag heet officieel een 'verzoek tot vrijstelling schoolbezoek'.

Dit formulier is ook verkrijgbaar op school. Lever uw aanvraag tijdig in of e-mail uw aanvraag naar directie@dekomeetmalden.nl

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek


Heeft u vragen over de leerplicht? Kijk dan eens op https://www.heumen.nl/leerplicht