Onze schooltijden

Basisschool de Komeet hanteert in de volgende schooltijden:


Basisschool de Komeet heeft een vijf-gelijke-dagen-model. Alle leerlingen in alle groepen gaan elke schooldag van 08.30 - 14.00 uur naar school. Leerlingen lunchen met hun leerkracht.

Leerlingen van basisschool de Komeet kunnen gebruik maken van: 
- vóór en naschoolse opvang