Wie zijn wij?


Het onderwijsteam van basisschool de Komeet


 

Dit zijn wij!
Het onderwijsteam van basisschool de Komeet biedt uitdagend en gedegen onderwijs, in een veilige en vertrouwde leeromgeving.
Onze interactie met leerlingen, ouders en elkaar is echt en oprecht.


Groepsbezetting in schooljaar 2023-2024
 Maandag   Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 Groep 1-2a  Juf Esther Tax  Juf Ingrid  Juf Ingrid  Juf Ingrid  Juf Esther Tax
 Groep 1-2b  Juf Marleen  Juf Marleen  Juf Marleen  Juf Marian  Juf Marian
 Groep 3a  Juf Ageeth  Juf Ageeth  Juf Ageeth  Juf Ageeth  Juf Ageeth 
 Groep 3b  Juf Annelies S.  Juf Annelies S.  Juf Annelies S.  Juf Annelies S.  Juf Annelies S.
 Groep 4a  Juf Lotte  Juf Lotte  Juf Lotte  Juf Lotte  Juf Lotte 
 Groep 4b  Meester Dirk  Meester Dirk  Meester Dirk  Meester Dirk  Meester Dirk
 Groep 5  Juf Dewi  Juf Dewi  Juf Dewi  Juf Dewi  Juf Dewi
 Groep 6a  Juf Isabelle  Juf Isabelle  Juf Isabelle  Juf Isabelle  Juf Isabelle
 Groep 6b  Meester Theo  Meester Theo    Meester Theo    Meester Theo    Meester Theo
 Groep 7  Juf Marie-Cecile  Juf Marie-Cecile  Juf Marie-Cecile  Juf Marie-Cecile  Juf Marie-Cecile 
 Groep 8  Juf Patrice  Juf Patrice  Juf Patrice  Juf Patrice  Juf Patrice
 Directie  Esther Pieters   Esther Pieters  Esther Pieters  Esther Pieters -
 Leerteamcoördinatoren  Marleen (1-4)
 Patrice (5-8)
 Marleen (1-4)
 Patrice (5-8)
 Marleen (1-4)
 Patrice (5-8)
 Patrice (5-8) Patrice (5-8)
 Intern begeleider  Annelies Verriet  Annelies Verriet
 Karlijn Philipsen
 Annelies Verriet              -  Annelies Verriet
 Onderwijsassistent -  Juf Peet  Juf Peet  Juf Peet  Juf Peet
 NT2 leerkracht -  -  Juf Esther C. -  Juf Esther C.
 Leerkrachten
 Ontwikkelingsvoorsprong 
-
 
 Juf Marloes
- - -
 Conciërge  Liesbeth  Liesbeth -  Liesbeth -
 Administratie  Thea - - - -
 
 
 Basisschool de Komeet heeft zo'n 260 leerlingen in 11 groepen.
  

Wat vinden onze leerkrachten?


Wij hebben de overtuiging dat kinderen heel goed tot leren komen als hun welbevinden goed is. Onze leerkrachten vinden een fijn pedagogisch klimaat, waar leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen, de belangrijkste basis. Als je lekker in je vel zit leer je makkelijk nieuwe dingen. Op basisschool de Komeet besteden we daar dan ook veel aandacht aan. We leren kinderen hoe ze goed met zichzelf en de ander omgaan. 

We bieden uitdagend en gedegen onderwijs. Dat betekent dat we zorgen voor de uitdagingen die een groep nodig heeft. Dat betekent ook dat we na de basisinstructie in de klas 'naar boven en naar beneden' differentiëren in niveau. We gebruiken gedegen lesmethodes die passen bij de kenmerken van onze leerlingen. Dat zijn lesmethodes die wat meer uitdaging bieden dan de 'gemiddelde' lesmethodes in Nederland. Zo zorgen we voor passende uitdagingen in de lessen aan onze leerlingen.  

We zijn echt en oprecht betrokken bij de leefwereld van onze leerlingen. We vertellen zelf ook aan de leerlingen wat wij meemaken. Zo ontstaat er een echt én oprecht contact met elkaar. We vertellen het ouders als het goed gaat op school. Dat doen we ook als hun kind bijzonder fijn (of soms minder fijn) gedrag vertoont op school. Als 'mede-opvoeders' weten we dat ouders het beste willen voor hun kind. Wij weten hoe dat het leren in de groep gaat en wat we er samen aan kunnen veranderen, als dat nodig is.

We zorgen er op de Komeet voor dat onze leerlingen zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. We werken met het leerstofjaarklassensysteem. We werken vanaf groep 3 het liefste met één 'jaarlaag' per groep. We maken gebruik van de nieuwste én bewezen inzichten over de beste didactiek in het basisonderwijs. Dit organiseren we op de volgende wijze:
  1. We sluiten aan bij verschillende cognitieve onderwijsbehoeften van leerlingen. Het basisaanbod geldt daarbij voor álle leerlingen. Het niveau van ons basisaanbod is de afgelopen jaren verhoogd t.o.v. wat landelijk wordt gehanteerd. Daarnaast komen we tegemoet aan onderwijsbehoeften van leerlingen die verrijkings- of verdiepingsstof nodig hebben. Voor leerlingen met een mogelijke reken- en taalachterstand wordt ook een passend aanbod ingezet. Deze extra ondersteuning staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.
     
  2. De instructie in de klas vindt plaats volgens een bewezen, effectief instructiemodel. Dat levert onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs op. Dat is namelijk het onderwijs waar leerlingen recht op hebben. Door regelmatig bijscholing te volgen over goede instructie, didaktiek en pedagogiek, kunnen wij leerlingen betrokken én actief maken in de les.
  1. Wij bieden betekenisvolle activiteiten aan die actueel zijn én passen bij de belevingswereld van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kennis en vaardigheden leren die nodig zijn om goed te functioneren in de huidige maatschappij. We bereiden ze goed en gedegen voor op het voortgezet onderwijs, dat is onze taak.
 
We hechten veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Betrokkenheid van ouders bij hun kind en school is nodig om samen een goede opvoeding te realiseren. Ouders kennen hun kind het beste. Basisschool de Komeet is 'medeopvoeder' van ouders en zorgt voor basisvaardigheden die passen bij de basisschoolperiode. Een goed contact tussen kind, ouder en school heeft altijd goede effecten op de ontwikkeling van uw kind, onze leerling.