Veilig en vertrouwdOnze leeromgeving is veilig en vertrouwd
 
De kern van ons onderwijs wordt gevormd door onze pedagogische opdracht. Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Alle betrokkenen binnen basisschool de Komeet willen leerlingen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot sociale, zelfstandige jeugdigen.
 
Wat doen we dan?
Leerkrachten bevorderen op onze school het welbevinden van leerlingen.
Leerkrachten bevorderen op onze school de betrokkenheid van leerlingen.
 
Hoe doen we dat?
Leerkrachten zijn echt en oprecht geïnteresseerd in de leefwereld van onze leerlingen. Ze nemen de tijd voor interactie, zijn beschikbaar en laten merken dat ze er voor ze zijn. Leerkrachten tonen zichtbaar vertrouwen in de leerlingen en laten merken dat de leerlingen zich gezien en gehoord voelen. We geven leerlingen proactief, begripvolle en positieve feedback om hun ontwikkeling te stimuleren. Onze leerkrachten hebben een positieve voorbeeldfunctie en spelen pedagogisch verantwoord in op groepsprocessen en individuele gevoelens.
 
Waarom willen we dat?
Wij willen dat kinderen zich veilig voelen op school. Dat ze geborgenheid ervaren, ook op school. Wij willen dat onze leerlingen ervaren dat ze hier op een prettige manier nieuwe dingen kunnen leren; cognitief, sociaal-emotioneel en creatief. Dat vinden wij onze pedagogische opdracht. Op die manier creëren we een prettige leeromgeving, een positieve groepssfeer en een goed werkklimaat. Zo willen wij de leerlingen voorbereiden op hun leven na de basisschool.
 
Samen met ouders
U kent uw kind het beste en wij weten hoe we leerlingen een fijne leeromgeving kunnen bieden. Onze ervaring leert dat we dat samen het beste voor elkaar kunnen krijgen. Daarom voeren leerkrachten gesprekken met u en uw zoon of dochter en gaan we graag met u in gesprek over hun ontwikkeling. Sinds schooljaar 2019-2020 gebruiken we ook de app "Parro" voor contact met ouders over de lessen en activiteiten op school. Zo kunnen ouders thuis ook makkelijk meelezen en meekijken bij actuele onderwerpen op school.