Andere informatie

 
Onze methodes Taal en Spelling
  Rekenen
  Begrijpend lezen
  Studerend lezen
  Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Wereldorientatie Argus Clou
   
Opvoedinfo regio Nijmegen www.opvoedinforegionijmegen.nl
   
Ondersteuning/begeleiding van leerling en gezin Sterker sociaal werk
  - sociale vaardigheidstraining voor kinderen
  - begeleiding voor kinderen met gescheiden ouders
  - versterken van zelfvertrouwen voor kinderen
  - hulp voor ouders bij de opvoeding
   
Samenwerkingsverband passend onderwijs SVPO Stromenland 
   
Stichting Primair Onderwijs Condor Stichting Primair Onderwijs Condor
 - Protocollen alle scholen SPO Condor Protocollen | SPO Condor
   
Overheid Gemeente Heumen
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Onderwijsinspectie